Piczo

Log in!
Stay Signed In
Do you want to access your site more quickly on this computer? Check this box, and your username and password will be remembered for two weeks. Click logout to turn this off.

Stay Safe
Do not check this box if you are using a public computer. You don't want anyone seeing your personal info or messing with your site.
Ok, I got it
albeu.com risi
address-book
Administrata Qendrore
Central Administration


Presidenca
Office of the President
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
E-Mail:presec@presec.tirana.al
Tel: 23 48 12 / 22 84 48
Fax. 23 69 25
Kuvendi Popullor
People’s Assembly
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
E-Mail:for_dep@parlament.al
Tel:/Fax. 22 83 33
Prokuroria e Përgjithshme
General Attorney
Rr. Bardhyl
E-Mail:demirmajko@albaniaonline.net
Tel: 23 48 50
Fax. 22 90 85
Gjykata Kushtetuese
Constitutional Court
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
E-Mail:noela@albmail.com
Tel:/Fax. 22 83 57
Gjykata e Lartë
Supreme Court
Rr. “Dëshmorët e 4 Shkurtit”
E-Mail:supremecourt@albaniaonline.net
Tel: 25 73 14 / 22 88 37
Fax. 22 78 06
Komisioni i Kontrollit të Shtetit
State Control Commission
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
E-Mail:klsh@albaniaonline.net
Tel:/Fax. 23 24 91
Tel: 22 94 05
Avokati i Popullit
People Advocate
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Nr.3
Tel: 25 38 91
Tel: 22 97 85
Instituti i Statistikave
Statistics Institute (Instat)
Rruga “Lekë Dukagjini” Nr.5
E-Mail:mekonomi@instat.goval
Tel: 22 24 11
Tel: 23 33 58
Fax. 22 83 00

Qeveria
The Government

Këshilli i Ministrave
Council of Ministers
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
E-Mail:priftid@interalb.net
haxhinastom@interalb.net
Tel: 25 04 74
Tel: 22 83 99
Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit
Ministry of Agriculture And Food
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
E-Mail:personel@icc.al.eu.org
Tlx. 4209
Tel: 22 79 24
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
Ministry of Culture, Youth And Sports
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
E-Mail:kabkult@mkrs.gov.al
Tel:/Fax. 23 24 88
Tel: 22 34 74
Ministria e Mbrojtjes
Ministry of Defense
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Tlx. 2194 AB
Tel: 22 68 65
Fax. 22 84 81
Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Ministry of Education And Science
Rr.e Durrësit Nr.23
E-Mail:rspahia@mash.gov.al
Tel: 22 63 07
Fax. 23 20 02
Ministria e Financave
Ministry of Finance
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
E-Mail:secretary.minister@minfin.gov.al
Tel: 22 84 05
Fax. 22 84 94
Ministria e Punëve të Jashtme
Ministry of Foreign Affairs
Bulevardi “Zhan D’Ark”, Nr.6
E-Mail:dshtypi@abissnet.net
Tel:36 21 70
Fax. 23 58 99
Ministria e Shëndetësisë
Ministry of Health
Bulevardi “Zhan D’Ark”
Tel:36 29 37
Fax. 36 25 54
Ministria e Rendit Publik
Ministry of Public Order
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Tel: 25 68 50
Tel: 22 81 67
Fax. 25 86 25
Ministria e Drejtësisë
Ministry of Justice
Bulevardi “Zog I”
E-Mail: kabinetdrejt@albaniaonline.net
Tel: 25 93 88
Tel: 25 93 95 ext.333
Fax. 23 45 60
Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale
Ministry of Labor And Social Affairs
Rr. e Kavajës
E-Mail: çeçom@interalb.net
Tel: Fax. 22 83 40
Ministria e Ekonomisë Publike
dhe e Privatizimit
Ministry of Public Economy And Privatization
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Tel:22 76 17
Fax. 23 40 52
Ministria e Transportit
Ministry of Transport
Sheshi “Skënderbej”
E-Mail:cajuph@yahoo.com
Tel:23 46 40
Fax. 23 23 89
Ministria e Punëve Publike dhe Turizmit
Ministry of Public Works & Tourism
Sheshi “Skenderbej”
E-Mail:mppkabineti@albmail.com
Tel:/Fax.22 78 79
Ministria e Koordinimit Ekonomik
dhe e Tregtisë
Ministry of Economic Coordination And Trade
Bulevardi “Zhan D’Ark”
http://pages.albaniaonline/mbet
Tel: 22 84 42
Fax. 22 26 55
Ministria e Pushtetit Lokal
Ministry of Local Government
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
E-Mail:beba72000@yahoo.com
Tel: 23 35 44
Tel:/Fax. 23 35 45

Agjensi Qeveritare & Ndërmarrje Publike
Governmental Agencies & Public Enterprises

Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Albanian Development Fund
Rruga e Durrësi
E-Mail:eneida@a-d-f.org
Tel: 23 48 85
Agjensia për zhvillimin ekonomik
Agency for Economic Development (AEDA)
Blv. “Zhan D’Ark”
E-Mail:aeda@albnet.net
Tel: 25 07 68
Dhoma e Tregtisë
Chamber of Commerce
Rruga e KavajesNr.6
E-Mail:kabineti@abisnet.com.com.al
Tel:23 02 84
Komiteti Kombëtar i Energjisë
National Energy Committee
Blv. “Zhan D’Ark” Nr.2
E-Mail:ake@icc.al.eu.org
Tel: 23 38 33
Agjensia Kombëtare e Mjedisit
National Enviromental Committee
Blv. «Zhan D’Ark»
E-Mail:mdeliana@albnet.net
Tel: 36 52 29
Fondi Rural
Rural Financial Fund (RFF)
Rr. “Ismail Qemali “ Nr. 32
E-Mail:ffrural@albaniaonline.net
Tel: 25 19 10
Korporata Energjitike Shqiptare (KESH)
National Electricity Corporation
Blloku “Vasil Shanto”
E-Mail:kesh@icc.al.eu.org
Tel: 22 84 34
Tel:/Fax. 23 20 46
Drejtoria e Përgjithshme e Postave
General Department of PTT
Rruga “Myslym Shyri” Nr.42
Tel: 22 72 04
Fax. 23 37 72
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
General Department of Customs
Tel: 24 39 20/21
Fax. 24 39 14
Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
General Department of Roads
Rruga “Sami Frashëri” Nr.33
Tel: 23 48 89
Fax. 22 36 00
Drejtoria e Përgjithshme e Pyjeve
General Department of Forests
Rruga “Sami Frashëri” Nr.4
Tel:/Fax. 25 67 84
Komiteti i Zhvillimit të Turizmit
Tourism Development Committee
Blv “Zhan D’Ark” Nr.2
Tel: 25 83 23
Fax. 25 83 22
Projekti i Reformës Ligjore & Gjyqësore
Legal & Judicial Reform Project
Blv “Zog I”
Tel:/Fax. 22 54 67
Projekti i Modernizimit të Administratës
Administration Modernisation Project
Tel:/Fax. 22 79 41
Projekti i Reformës së Administratës Publike
Public Administration Reform Project
Tel:/Fax. 22 82 80
Projekti i Vaditjes
Irrigation Project
Tel: 25 93 35

Ambasadat
Embassies

Ambasada Amerikane
U.S Embassy
Rr.e Elbasanit, Nr.103
Tel: 24 72 85/86/ 87/88/89
Fax. 23 22 22
Ambasada Angleze
British Embassy
Rr.” Skënderbej” Nr. 12
Tel: 23 49 73/74/ 75
Fax. 24 76 97
Ambasada e Arabisë Saudite
Saudi Arabia Embassy
Blv. “Dëshmorët e Kombit”, tek Banka Arabo-Shqiptare-Islamike
Tel: 24 83 06/07/08
Fax. 22 99 82
Ambasada Austriake
Austrian Embassy
Rr. “Frederik Shiroka” Nr.3
E-Mail:austemb@adanet.com.al
Tel: 23 31 44/ 57
Fax. 23 31 40
Ambasada Boshnjake
Bosnia-Hercegovina Embassy
Rr. “Themistokli Gërmenji” Nr.5
Tel: 23 04 54
Tel:/Fax. 23 48 48
Ambasada Bullgare
Bulgarian Embassy
Rr. “Skënderbej” Nr.12
E-Mail:bgemb@icc.al.eu.org
Tel: 23 31 55/23 29 06
Fax. 23 22 72
Ambasada Çeke
Czech Embassy
Rr. “Skënderbej” Nr.10
Tel: 23 21 17/23 40 04
Fax.23 21 59
Ambasada Daneze
Danish Embassy
Rr. “Nikolla Tupe” Nr. 1
4th floor, Ap.4
E-Mail:ambadane@icc.al.eu.org
Tel:25 74 22/23/24
Fax. 25 74 20
Ambasada Egjiptiane
Egyptian Embassy
Rr. “Skënderbej” Nr.43
Tel: 23 30 22/22 81 45/ 24 79 86
Fax. 23 22 95
Ambasada Franceze
French Embassy
Rr.”Skënderbej” Nr.14
E-Mail:ambcrtir@mail.adanet.com.al
Tel: 23 42 50/23 40 54
Fax. 23 44 42
Ambasada Gjermane
German Embassy
Rr. “Skënderbej” Nr.8
TELEX:0604/2254 aatira ab
Tel: 27 45 05 / 23 20 48/ 50
Fax. 23 34 97
Ambasada Greke
Greek Embassy
Rr. “Frederik Shiroka” Nr. 3
E-Mail:grembtir@albnet.net
Tel: 22 39 59/24 78 97 / 23 41 40
Fax. 23 44 43
Konsullata Greke
Greek Consulate
Tel:23 42 90/ 91
Tel: 23 33 29/96
Fax. 23 52 24
Ambasada Hollandeze
Royal Netherlands Embassy
Rr. “Asim Zeneli” nr.10.
Kutia Postare 1735
E-Mail: tir@minbuza.nl
Tel: 24 08 26/28/39/41
Fax. 23 27 23
Ambasada Hungareze
Hungarian Embassy
Rr. “Skënderbej” Nr.16
Tel: 23 32 38/23 49 03
Fax. 23 32 11
Ambasada Iraniane
Iranian Embassy
Rr. “Skënderbeu” Nr.21/1
Tel: 22 78 69/22 76 98
Fax. 23 04 09
Ambasada Italiane
Italian Embassy
Rr.”Lekë Dukagjini”
E-Mail:ambattia@icc.al.eu.org
Tel: 23 40 45/46/47
Fax. 25 09 21
Ambasada Jugosllave
Yugoslavia Embassy
Rr.e Durrësit, Nr.192.
Tel: 23 20 89
Tel: 23 20 91
Fax. 22 30 42
Ambasada Kanadeze
Canadian Embassy
Rr.“Brigade VIII” Ndërtesa e gjelbër Nr.2, Ap.1
Kutia Postare :47
E-Mail:canadalb@canada.gov.al
Tel: 25 72 74/75
Tel:25 83 44/45
Fax. 25 72 73
Ambasada Kineze
Chinese Embassy
Rr.”Skënderbej” Nr.57
E-Mail:cnem@adanet.com.al
E-Mail:Zfr@china-email.com
Tel: 22 83 03
Tel: 23 23 85
Tel: 23 20 77
Fax. 23 31 59
Komuniteti Europian
Delegation of European Commission
Rr. “Donika Kastrioti”, vila nr.42
Tel: 22 83 20
Tel: 23 42 84
Tel: 23 08 71
Fax. 23 07 52
Ambasada Kroate
Croatian Embassy
Rr. “Naim Frashëri” Nr.12
E-Mail:croembassy@interalb.net
Tel: 22 83 90
Tel: 25 69 48
Fax. 23 05 78
Ambasada Libiane
Libyan Embassy
Rr. “4 shkurti”, Nr.48
Tel: 22 81 01
Fax. 23 20 98
Ambasada e Maltës
Maltese Embassy
c/o Rogner Europapark Hotel
Tel:/Fax. 22 36 36

Ambasada Maqedonase
Macedonian Embassy
Rr. “Lek Dukagjini” Vila nr. 2
E-Mail:macambas@albnet.net
Tel: 23 30 36/23 09 09
Fax. 23 25 14
Ambasada Norvegjeze
Norwegian Embassy
E-Mail:emb.tirana@mfa.no
Tel: 25 69 23 / 22 15 07/ 25 70 35
Fax. 22 15 07
Ambasada Polake
Polish Embassy
Rr. e Durrësit, Nr.123
Tel: 23 41 90
Fax. 23 33 64
Ambasada Rumune
Romanian Embassy
Rr. “Themistokli Gërmenji” Nr.1
Tel:/Fax. 25 60 71/72
Ambasada Ruse
Russian Embassy
Rr. “Asim Zeneli” Nr.5
E-Mail:rusemb@icc.al.eu.org
Tel: 25 60 40/44
Tel: 25 60 46
Ambasada Turke
Turkish Embassy
Rr.e Kavajës Nr.31
E-Mail:turkemb@adanet.com.al
Tel: 23 33 99
Fax. 23 27 19
Ambasada e Vatikanit
Vatican Embassy
Rr. e Durresit Nr.13
Tel:23 35 16
Fax. 23 20 01
Ambasada Zviceriane
Swiss Embassy
Rr.e Elbasanit Nr.81/ Rr. “Donika Kastrioti” Nr.11 (zyrë)
E-Mail:SWISSAMB@adanet.com.al
Tel: 23 48 90/ 88
Fax. 23 48 89

Institucione Europiane
European Organisations

Këshilli i Europës
Council of Europe
Rr. “Donika Kastrioti” Nr. 6
E-Mail:coealb@coe.al.org
Tel:/Fax. 24 33 75
OSBE
OSCE
Rr. “Donika Kastrioti” Nr. 6
E-Mail:osce-er@icc.al.eu.org
Tel: 23 59 92/93
Fax. 23 59 94
Misioni Europian i Monitorimit
European Union Monitoring Mission
Rr. “Donika Kastrioti” Nr. 1
E-Mail:ecmm-mot@icc.al.eu.org
Tel: 22 39 42
Fax. 23 32 47
ECAM
Rr. “4 Shkurti”, Nr.32
E-Mail:sf@octas.com
Tel:25 71 68
Fax. 24 48 75
Banka Europiane
për Rindërtim & Zhvillim
European Bank for
Reconstruction & Development
Rr. “4 Shkurti” Nr. 26
E-Mail:morenog@tir.ebrd.com
Tel: 23 28 98
Fax. 23 05 80
ECHO
Rr. “Vaso Pasha”, Nr.7/1
E-Mail:mizeti@echo.al.eu.org
Tel: 23 25 96
Fax. 23 25 96
DFID
Adresa: Pranë Ambasadës Britanike
Tel: 23 49 73/74
Fax. 24 76 97
KFW
Rr. “Mihal Grameno”, Nr.3/3
Tel: 34 04 88
Fax. 34 00 17
Koperimi italian
Italian Cooperation
E-Mail:utlalban@icc.al.eu.org
Tel: 24 08 80/81
Fax. 24 08 84
SNV
Netherland Development Organisation
Adresa: Vilat Gjermane Nr.8/6
E-Mail:registry@snv.al.eu.org
Tel:/Fax. 37 51 10
Tel: 37 15 60
NPA
Norwegian People’s Aid
Adresa: Rr. Ismail Qemali Nr.30
E-Mail:bjorn@npa.icc-al.org
Tel:25 71 73
Fax. 25 71 72

Shoqëria Civile
Civil Society

Fondacioni Shqiptar i Shoqërisë Civile
Albanian Civil Society Foundation
Rr. “Asim Vokshi” No. 137
E-Mail:acsfrol@albaniaonline.net
Tel:/Fax. 238 056
Komiteti Shqiptar i Helsinkit
Albanian Helsinki Committee
Rr. “Sami Frashëri” No. 20
E-Mail:helsinki@ngo.org.al
Tel: 23 36 71
Projekti i Zhvillimit të Arsimit (AEDP)
Albanian Education Development Project
Rr. “Themistokli Gërmenji” No.3/1
E-Mail:vaso@aedp.soros.al
Tel: 251 088/89/91/92/94
Tel: 227 731

Co - Plan
Rr. “Dervish Hima”
Mbrapa Stadiumit “Qemal Stafa”
Po. Box: 2995
E-Mail:coplan@albnet.net
Tel: 257 808/09
Fax. 257 807
Qendra e Studimeve Rurale
Center For Rural Studies
Rr. “Ali Shima”
Tel: 362 938
Fax. 362 938
Carter Center
Rr. “Abdyl Frashëri” No. 4/4
Përballë Ambsades Kroate
E-Mail:m_hoffman@carter-icc.al.org
Tel: 257 672
Cel. 03820 41419
Planifikimi Familjar
Family Planning
Rr. “Muhamet Gjollesha”
Tel: /Fax. 224 265
Tel: 251 475
Instituti i Studimeve Bashkëkohore
Institute For Contemporary Studies (I.C.S.)
Rr. “Vaso Pasha” No.7
E-Mail:ics@isb.Icc-al.org
Ahoxha@isb.icc-al.org
Tel:/Fax. 234 868/247 146
Tel: 234 868
Instituti i Studimit te Politikave&Ligjeve
Institute For Policy And Legal Studies
Rr. “Ismail Qemali” Pallati Fratari, No.27/Kati 8
E-Mail:info@ipls.org
Tel:/Fax. 258 191
Forumi i Pavarur i Gruas
Independent Forum Of Albanian Women
Rr. “Reshit Çollaku” No.100
E-Mail:fpgsh@albaniaonline.net
Tel:/Fax. 247 269
Tel:/Fax. 228 309
Forumi i OJQ-ve
Ngo Forum
Rr. “Jani Vreto” No.14
E-Mail:angof@adanet.com.al
Tel:/Fax. 230 893
Fondacioni SOROS
Soros Foundation
Rr. “Pjetër Bogdani” No. 23/1
E-Mail:all@osfa.soros.al
Tel: 234 621
Tel: 234 223
Fax. 235 856
World Vision
Rr. “Nikolla Tupe” No.17
E-Mail:tirana@wvi.org
Tel: 258 333/34
Fax. 258 332
I M F
Rr. “Lekë Dukagjini” No.3
E-Mail:imf@albnet.net
Tel: 230 821
Fax. 227 732
PNUD
Undp Albania
Rr. “4 Shkurti” No.35
E-Mail:registry.al@undp.org
Tel: 233 122
Tel: 233 148
Fax. 232 075
Unesco
Unesco Project Office
(Intercultural And Human Rights Education In Albania)
Rr. “4 Shkurti” No. 17, Ap. 23
E-Mail: unesco@icc-al.org
Tel:/Fax. 234 851
Usaid
Rr. “Elbasanit”
Pranë Ambasadës Amerikane
Tel: 247 285 Ext. 1053
Fax.232 222
W H O
Rr. “Sotir Kolea” No.36
E-Mail:head@who.albnet.net
lucas@who.albnet.net
Primiumnonnocere@Yahoo.Com
Tel: 22381/ 266162
Fax. 371 831
GTZ
Rr. “Themistokli Gërmenji”
Tel: 25 17 92
Tel: 22 75 68
Agjensia Zviceriane për Zhvillim & Koperim
Swiss Agency for Development & Cooperation
Rr. “Budi” No.71/1
Tel:/Fax. 24 01 02/03
Unioni Studentor
Student Union
Tel: 23 09 93
Bashkimi i Sindikatave të Pavarura
Indipendent Union Sindicates
Blv. “Zog I”
Tel: 22 66 95/23 21 57
Fondacioni “Fan Noli”
“Fan Noli” Foundation
Rr. “Muhamet Gjollesha”
Tel:22 92 63
Fondacioni “Fridrich Ebert”
“Fridrich Ebert” Foundation
Rr. “Perlat Rexhepi”
Tel: 25 09 86
Albautor
Rr. “Sami Frashëri” P.20/1/1
Tel: 23 47 42
DELFI XS
Shoqatë Rinore
Shërbime rinore dhe aktivitete argëtuese, kurse formimi
Rr. “Myslym Shyri”
Tel:/fax. 24 32 47
Federata e Familjes
Ofron falas leksione dhe seminare.
Rr. “Budi”, P.72/7, ap.7
E-mail: aminollari@albmail.com
Tel:/Fax. 22 89 25
Tel: 22 89 18
Shoqata e Grave Profesioniste
dhe Afariste
Rr.Durrësit, Ish Gjykata
Tel:23 57 26
Italian Association for Albanian Woman & Women Coordination to Albania
Rr. “Reshit Çollaku” Shk.15, Ap. 215
Tel: 25 83 15

Ndihma Sociale & OJQ-të
Social Help & OJQ-s

Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetsor
Health Insurance Institute
Rr. “Sami Frashëri” Nr.8
E-Mail: fhopdari@yahoo.com
G 23 28 44
Kryqi Kuq Amerikan
American Red Cross
Rruga. “Muhamet Gjollesha”
G 25 67 09 & 25 67 10
Kryqi Kuq Shqiptar
Albanian Red Cross
Sheshi “Karl Topia”
E-Mail:Kksh@Albaniaonline.Com
Tel: 222 037/257 533
Fax. 225 855
SOCIAL SERVICE DELIVERY PROJECT
(Ministry of Labor & Social Affairs)
“Durres” Str. No.83
Tel: 23 07 19
Medica Mondiale
Rr. “Myslym Shyri” No.8/1
E-Mail:Staffmemo@Icc-Al.Org
Tel:/Fax. 234 424
Care International
Rr. “Durrësi” , Tek Tirana Trade Center
E-Mail:Care@Albnet.Net
G 234 830/31/32
Fax. 227 966
Icrc
(International Committee Of Red Cross)
Rr. “Sami Frashëri” No.Vila 22/A
E-Mail:Tirana.tia@icrc.org
Tel: 256 703/04
Fax. 256 705
Zyra Ndërkombëtare e Punës
International Labor Office (Ilo)
Rr. “Durresi” No. 83
E-Mail: alfred@albnet.net
Tel: 227 681
IOM
International Organization For Migration
Rr. “Brigada VII-të” No.3
E-Mail:iomtirana@iomtirana.org.al
Tel: 257 836/37
Fax. 257 835
Unfpa/Fnuap
Rr. Donika Kastrioti” No.1/1
Tel: 235520
Tel:257838/39
Fax. 232 283
Unhcr
Rr. “Donika Kastrioti”
E-Mail:albti@unhcr.ch
brulhart@unhcr.ch
Tel: 250 206/7/8
Fax. 228 492
Unv
(United Nations Volunteers)
Rr.“Donika Kastrioti” No1/1, Kati III
E-Mail: unv.albania@undp.org
Tel: 266 231
Fax. 232 075
W F P
Rr. “Skënderbej” No1
E-Mail:wfp.tirana@wfp.org
Tel: 257 155
Fax. 257 154
Crs
(Catholic Relief Services) - Main Office
Rr. “Dullë Keta”, No.5
E-Mail:crsalbania@crs.icc-al.org
Tel: 240 143

Gruaja & Familja
Woman & Family

Komiteti Gruaja dhe Familja
Commitee woman and Family
Rruga e Kavajës
E-Mail:womencom@icc.al.eu.org
Tel: 24 75 72
Klubi i Grave REFLEKSIONE
Women Club Reflection
Programi për nxitjen e punësimit të grave
Rruga e Elbasanit, P.3, Sh.2, K.1.
E-mail: refleksione@albnet.net
Tel:/Fax.34 04 32/3
Qendra e Gruas
Woman Center
Tel:24 35 26
Forumi i Pavarur i Gruas Shqiptare
Albanian Woman Indipendent Forum
Blv “Dëshmorët e Kombit”
Tel: 22 81 81
Tel: 22 82 25
Shoqata në dobi të Gruas Shqiptare
Useful for Albanian Women
Rruga “Naim Frashëri”, Nr.6
Tel: 24 09 53
YWCA
Bibliotekë për gra dhe vajza. Qendër për punësimin e bebisiterave, të trajtuara nga kjo shoqatë.
Rr. “Mujo Ulqinaku” Nr.2/1
(në krah të Kishës Katolike)
E-mail: ywca@icc.al.eu.org
Tel:/Fax. 24 86 99
Ndihme Psikologjike për
Grate e keqtrajtuara
Psychological Help for maltreated women
Tel:23 34 08
Qëndra Nëna & Fëmija
Woman & Child Center
Blv. “Zog. I”, pranë Maternitetit
Tel:23 28 74
Qendra Avokatore e Gruas
Woman Loyal Center
Tel: 23 21 49

Fëmijët & Të Moshuarit
Children & Old People

Save The Children
Rr. “Nikolla Tupe” Pal1/Apt3
E-Mail : Savealbania@albaniaonline.net
Tel:257 416/17/18
Fax. 257 419
Unicef
Rr.”Elbasani” No.6
E-Mail:rlaurenti@unicef.org
Tel: 371 741/43
Fax. 375 291
Sheft (Shpresa e Fëmijëve të Tiranës)
Tirana’s Children hope
Qendër Edukimi e Fëmijëve të Braktisur dhe Lypsave Të Tiranës
Rr. “Muhamet Gjollesha”, Nr 49/1
Tel: 24 78 75
Fondacioni Kristian i Femijeve
Children Cristian Foundation
Rruga “Sami Frashëri”, Nr.101
Tel: 22 22 29
Enfants Du Monde
Tel: 23 35 92
Instituti i Nxënësve që nuk shikojnë
Blind Pupils Institute
Pranë Medresesë
Tel: 23 43 13
Qëndra ditore aftësimi për Jetimët
Daily rehabilitation Center for Orphans
Rr. “Aleksandër Moisiu”, tek IKV
Tel: 22 49 37
BETHANY SOCIAL SERVICES
Qendër psiko-sociale dhe mjeksore për nënën dhe fëmijën.
Rr. “Islam Alla”, nr.70 (kryqëzmi me rr.“Myslym Shyri”)
E-mail: bethany@albaniaonline.net
Tel:/Fax. 23 92 97/23 42 24
Shtëpia e Fëmijës
Orphanage
Sauk
Tel: 24 82 00
Shtëpia e Foshnjës
Orphanage
Tel: 37 16 39
JOSHUA
Shtëpia e Paqes
Shtëpi për të moshuarit të cilët nuk kanë kushte për të jetuar vetëm.
House for the elders who have no conditiones to live alone.
Rr.”Ali Visha”, vila 16, (pranë Qytetit Studenti).
E-mail: joshua@abissnet.com.al
Tel:37 54 17, 22 64 70, 0382043523
Shtëpia e të Moshuarve
Old People’s Home
Rr. “Ali Demi” nr.9
Tel: 35 54 00
Qendra “San Pietro” (CICa)
Qendër trajnimi për të rritur dhe fëmijë me aftësi të kufizuara
Tek Uzina Dinamo
Tel: 25 04 09

Avokati - Noteri - Konsulencë - Përkthime
Attorney - Notary - Consulting - Translations

BOGA & ASSOCIATES
Rr. “Ismail Qemali” No.7/1, Ap.1/A
PO.Box:82 64
E-mail: boga@bogalaw.com
Http:www.bogalaw.com
Tel: 251 050/30
Fax. 251 055
DELOITTE & TOUCHE
“Veve Business Center”
E-mail: neil.denton@deloitte.hu
Tel: 233 883/240 661/62 /239 101
Fax. 233 882
KALO & ASSOCIATES
Rr. “Brigada e VIIItë”
PO BOX No.235
E-mail: info@kalo-attorneys.com
Http:www.lawyhemes.com
Tel: 233 532
Fax. 224 727
K.P.M.G.
“Ismail Qemali” Str. No.27
“Noli” Business Center”
E-mail: tagolli@kpmg.com.al
Tel: 235 532/3/250 728
Fax. 235 534/3
Studio Legale TONUCCI
Adresa: Rr. “Abdi Toptani”, Torre Drin, Tiranë
E-mail: tirana@tonucci.it
Tel: 25 07 11/2/4
Fax. 25 07 13
Studio legale H & H
Adresa: Rr. “Pjetër Bogdani”, P.23/1, Ap.2
Tel: 24 85 71
M.C.A. PUSTINA
Blv: “Bajram Curri”, Pallatet “1 maji”,
Shk.9, Ap.24
Tel:251 906/230 280
Avokati-Noteri
Dilavere Xhepi dhe Nezhdet Kambo
Rr. “Punëtorët e Rilindjes”përballë “Lulishte 1 Maji”
Tel: 24 44 78
Noter
Sami Doçi
Blv. “Zhan D’Ark”, pranë Gjykatës së Apelit
Cel. 0382107382
Avokat
Gëzim Delilaj
Rr. “Irfan Tomini”, P.24, Sh.1, a.8
Tel: 22 15 87
Avokat
Trifon Toska
Rr. “Ali Visha”, P.1, Sh.4, A.40.
Tel:23 06 37
Noter
Mehmet Isai
Rruga e Dibrës, NR.312/1
Tel:22 52 37
Noter
Hysen Sena
Rr.”Siri Kodra”
Cel. 0382185970
Noter
Agim Ibrahimi
Rr. “Myslym Shyri”. P.44/1
Tel: 22 60 46
Noter
Elmira Kodra
Rruga e Durrësit, P.192
Tel: 23 81 28
Notere
Hatixhe Gojani
Rr. “Gjergj Fishta”, pranë Gjykatës së Rrethit
Tel:25 24 94 Cel. 0382160069
Zyrë Logjistike
Dr. Agim Binaj
Pallati i Shallvareve, Shk.4 Ap.44
Tel:/Fax. 23 45 68
Noteri-Avokati
Rr. “Gjergj Fishta”, pranë Gjykatës së Rrethit.
Tel: 254178
Noteri
Silvana Merko (Përmeti)
Rr. “Gjergj Fishta”, pranë Gjykatës së Rrethit.
Cel. 0692185605
Noter
Blerina Avrazi
Rruga e Durrësit, P.204
Cel. 0382162190
Noter
Elsa Sina
Rr. “Hasan Prishtina”.
Tel: 25 62 48
Studio “Nini”
Avokat - Noter - Përkthime
Rr. “Myslym Shyri”. P.46/1
Tel: 22 72 76 / 23 22 37
Cel. 0382261301 / 0382158147
Notere
Afërdita Haxhia
Rr. “Hoxha Tasim”
Tel:22 47 54
Zyrë noterie - Përkthime
Artan Treska
Blv. “Bajram Curri”, pranë Gjykatës së Rrethit.
Tel:0382140355
Tirana Konsult
Veprime immobiliare, përkthime, punime inxhinierike
Rruga e Dibrës nr. 312/1
Tel: 34 96 84
Cel. 0382035431
Zyrë përkthimi
Gjermanisht dhe Anglisht.
Dritan Gega
Tel: 36 17 02
Cel. 0382209257
Zyrë përkthimi
Gjermanisht dhe Anglisht.
Arta Qendro
Rr. Durrësit, mbrapa ish Gjykatës.
Cel. 0382162076
Agjensia e Perkthimeve “Xhareah”
“Jareah Agency”
Përkthime frëngjisht, Gjermanisht, Anglisht, Italisht.
Adresa 1: Laprakë, Pallatet Hawai
Adresa 2: Ish Gjykata, Rr.Durrësit
Cel. 0692139257
Agjensi Lajmesh
News Agencies


ATSH
ATA
Blv. Zhan D’Ark Nr.4
E-mail: atsh@albnet.net
Tel: 23 55 84 / 23 40 09
Tel: 23 43 86 / 23 44 12
Fax. 23 43 93
Agjensia Franceze e Lajmeve
AFP
Tel: /Fax. 22 74 26
Alna
Albanian news agency
Rr. “Ismail Qemali”
Tel: 25 70 01 Fax. 25 60 02

ASSOCIATED PRESS
Tel: 22 37 72
Fax. 24 78 11
Agjensia Britanike e Lajmeve
BBC
Tel: /Fax. 22 98 53
DEUTSCHE WELLE
Tel: 22 89 43
Tel: /Fax. 22 85 50
REUTERS
Tel: 22 98 24/28/29/36 22 28
Fax. 22 74 26

VOA
Tel: 23 31 02/23 51 47
TIR-FAX
Agjensia e Lajmeve të Pavarura Shqiptare
E-mail: tirfax@x4all.soros.al
www.tirfaxnews.go.to
Tel: 24 17 27
Tel: /Fax. 23 00 94

Gazeta
Newspapers

ALBANIA
Rr. “Sami Frashëri” nr.8
Tel: 22 92 43
Tel: /Fax. 22 31 98
BALLKAN
Adresa: Rruga e Durrësit
E-mail: gaballkan@abissnet.com.al
Web. Site: www.ballkani.com
Tel: Tel./Fax. 22 99 54
Tel: 22 90 65
ÇELËSI
Blv. “Zog I” (përballë Maternitetit)
E-mail: ce;esi@albaniaonline.net
Tel: 24 07 45
Tel: 24 07 46
Fax. 24 87 23
DITA
Blv. “Gjergj Fishta”
E-mail: gazetadita@mail.com Tel: /Fax. 24 45 09
Tel: 23 34 11
DRITA
Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve
Tel: /Fax. 23 02 12 / 230 203
E DIELA KUIZ
Sheshi “Avni Rustemi”, pallati “Teuta Konstruksion”, kati II
EKONOMIA
Rr. “Gjergj Fishta”, (pranë ekspozitës “Shqipëria Sot”)
E-mail: gazekonomia@albaniaonline.net
www.gazeta-ekonomia.com
Tel: /Fax. 25 07 66
E PANJOHURA
Rr. “Todi Shkurti” nr.30
GAZETA SHQIPTARE
Rruga e Kavajës, nr.17
E-mail:redaksia@balkanweb.com
www.balkanweb.com
Tel: /Fax. 25 79 33/34/69

HUMOR DHE SATIRË
Rr. “Punëtorët e Rilindjes” nr.16
E-mail: humorsatire@albaniaonline.net
www.HumorSatire.com.al
Tel: /Fax. 25 81 72
24 07 10
INTERVISTA
Rruga e Dibrës, nr.133
E-mail: intervista@albaniaonline.net
Tel: 23 31 64 Fax. 25 12 71
KOHA JONË
Rr. “Sami Frashëri”, pallatet e Aviacionit, nr.4
E-mail:redakskj@albnet.net
www.kohajone.com
Tel: /Fax. 24 70 04
KORRIERI
Rr. “Dervish Hima” nr.1
www.korrieri.com
Tel: 25 35 81
Fax. 25 35 75

KUSHTRIM BREZASH
Rr. “Dëshmorët e 4 Shkurtit”.
Tel: 22 85 38
MËSUESI
Rruga e Durrësit, pranë Ministrisë së Arsimit.
Tel: 22 72 06
55
Rruga e Dibrës, nr.213
E-mail: gazeta55@albaniaonline.net
Tel: /Fax. 230 035
REPUBLIKA
Rr. “Sami Frashëri”
E-mail: republika@albaniaonline.net
www.gazeta-republika.com
Tel: /Fax. 22 59 88
Tel: 22 30 90
RILINDJA DEMOKRATIKE
Pranë selisë së PD
E-mail: gazetard@albaniaonline.net
Tel: 23 23 55/57
Tel: /Fax. 23 03 29
SPORT EKSPRES
Rr. “Sami Frashëri”, pallatet e Aviacionit.
Tel: /Fax. 23 55 91
SPORTI SHQIPTAR
Rr. “Don Bosko”, vilat e reja.
Tel: 22 02 37
Fax. 25 14 20

SHEKULLI
Rr. “Don Bosko”, vilat e reja.
E-mail: shekull@yahoo.com
www.shekulli.com.al
Tel: /Fax. 23 35 26/23 35 72

TEMA
Rr. “Sulejman Delvina”, Zayed Business Center, kati III.
E-mail: gazetatema@hotmail.com
www.gazetatema.com
Tel: /Fax. 22 96 42
Centrali. 22 94 86
ZËRI I POPULLIT
Blv. “Zog I”
E-mail: zëri@zëripopullit.com
Tel: 22 92 20/22 90 77/22 45 89
Ne anglisht
ALBANIAN OBSERVER
Tel: 24 00 18/23 52 42.
ALBANIAN DAILY NEWS
E-mail: adn@adanet.com.al
Tel: 37 61 32

Revista
Magazines

KLAN
Rr. “Dervish Hima” nr.1
Tel: 25 19 23/24/25/26/27
KOHA
Rr. “Bajram Curri”, pranë pallateve “1 Maji”
E-mail: revista_koha@yahoo.com
Cel. 0382233188
Cel. 0382283668
FEMRA MODERNE
Sheshi avni Rustemi, pll.12 katësh, mbrapa shkollës pedagogjike kati II.
Cel.0382022297
JETA
Blv. “Zog I”, Tirana Business Center, nr.21, (pas godinës së “Zërit të Popullit”)
E-mail: revistajeta@albmail.com
Tel: 25 62 94
SPEKTER
Rr. “Don Bosko”, vilat e reja.
Tel: 25 14 21/22

AUTOALBANIA
Rr. “Abdyl Frashëri”, P.4, sh.3, ap.24
Tel: /Fax. 24 82 12
SHKENCA DHE JETA
Rr. “Muhamet Gjollesha”, Kutia Postare 1420
E-mail: toena@icc.al.eu.org
Tel: 24 01 16/24 01 17
Fax. 22 72 32
TEST
Sheshi “Avni Rustemi”, pallati “Teuta Konstruksion”, kati II
E-mail: revistatest@yahoo.com
KANUN
Rr.”Dëshmorët e 4 Shkurtit”, P.7/1, sh.2, ap.1
E-mail: info@ahrg.org
httpwww.ahrg.org
Tel: /Fax. 25 19 95
UNIVERSI SHQIPTAR i LIBRIT
Rr. “Muhamet Gjollesha”, kutia postare 1420
Tel: 24 01 16
Tel: 24 01 17
ADRION L.T.D
Rr. “Sami Frashëri”, P.20/1, ap.8
E-mail: adrion@albaniaonline.net
Tel: 240 018
Tel: 235 242

Internet
Internet

ABISSNET
Shërbim interneti me dial-up, me antenna, linjë të dedikuar, shitje modemash digitale, konsulencë teknike dhe profesionale. Support për aplikime të ndryshme etj.
Rr. “Ismail Qemali”
(tek ish Blloku)
E-mail: info@abissnet.com.al
www.abissnet.com.al
Tel: 25 60 01 / 25 70 02
Fax. 25 60 02
ALBANIA ONLINE
Lidhje në Internet me telefon, krijim dhe mirëmbajtje faqesh web në Internet, dhënie dhe regjistrim Domain, krijim LAN dhe WAN, Database etj. Blerje, bileta dhe rezerbime ONLINE.
Rr. “Donika Kastrioti” 4.
(përballë Ministrisë së Kulturës)
E-mail: sales@albaniaonline.net
Web. www.albaniaonline.net
Tel: 25 11 22 / 25 17 01
Fax. 25 11 33

INTERALB
Zgjedhja më e mirë për të ecur me kohën! Cilësi, Siguri, Çmime të arsyeshme. Lidhje dial-up, linja të dedikuara si dhe zgjidhje të veçanta me antenë satelitore.
Adresa: Rruga “4 Shkurti”,
(pranë restorant “Carlsberg”)
www.interalb.net
support@interalb.net
G/Fax. 25 17 47

ADA NET
ISP e parë comerciale e liçensuar në Shqipëri.
Lidhje me internet, Web Page, krijim dhe mirëmbajtje.
Rr. Dervish Hima, Nr.1
Pranë stadiumit “Qemal Stafa”
Tel: 25 16 33
Fax. 25 61 17
ICC
Ofruesi i parë i Internetit në Shqipëri.
Adresa: Qendra Noli,
(tek ish Blloku)
Tel: 25 11 18
Tel: 25 05 20

Qendra Interneti & Internet kafe
Internet Centers & Internet coffee

F@STECH ACER
Internet Center
Rruga “Brigada VII”, pll.8/1
E-mail:apapa@fastech.com.al
www.fastech.com.al
Tel: /Fax. 25 19 47
Cel. 0382039398
OMEGA STUDIES CENTER
Qendër interneti , ambjente studimi, kurse kompjuteri dhe gjuhësh të huaja, kancelari, punime grafike, servis dhe support kompjuterash dhe celularësh.
Qyteti Studenti.
www omegacenter.org
Tel: 34 00 88
INTERNET CENTER
Rruga e Dibrës.
Tel: 261 594
INTERNET CENTER TIRANA
Përballë gazetës “Çelësi” mbrapa bar “Oslo”
FAst Link
Rr. Islam Alla, tek Shkolla “Konf. e Pezës”.
INTERNET & CAFE
Qendër interneti
Tek Shallvaret.
INTERNET CAFÉ
Pranë Bar-Restorant “Carlsberg”
INTERNET CAFE
Pll. Shallvare, përballë Parkut Rinia
INTERNET KAFE
Rr. Abdyl Frashëri
(tek Sheshi Willson)
Underground
Rr. Elbasanit
(përballë Fakultetit Filologjik)
Tel: 37 19 57
Jupiter
Rr. Fortuzi
Synapse
Rr. Mine Peza
(mbrapa ÇELESI Design & Publicity)

Radio
Radios

CLUB FM
100.4 MHz
Rogner Hotel Europapark
Tel: 235 014
+2
101.6 MHz
Rr. “Don Bosko”, vilat e reja.
Tel: 251 419
RASH
Rr. Kavajës, pranë Kinema Millenium I
Tel: 231 473/248 344
RADIO TIRANA
99.5 MHz
Tel: 223 911/225 880
RADIO KOHA
98.1 MHz
Tel: 228 781
Fax. 248 796
RADIO ZERI I AMERIKES
G 235 174/233 102
RADIO BBC
Tel: 224 546
RADIO IME
105.4 MHz
Tel: /Fax. 227 955
RADIO NGJALLJA
88.5 MHz
Tel: 240 850
Tel: 240 852
RADIO STINET
106.9 MHz
Tel: 225 260
TOP ALBANIA
100 MHz
Tek Piramida
Tel: 247 492
Fax. 247 493
TOP GOLD
100.8 MHz
Tel: 247 492
Fax. 247 49

Televizione
Televisions

TELEVIZIONE KOMBETARE
TVSH
Tel: 247 512/227 512
TV KLAN
Rr. “Dervish Hima”, nr.1
Tel: 251 923/24/25/26/27
Fax. 240 888
TV ARBERIA
Rr. “Kavajës” nr.31/2
telearberia@albaniaonline.net
Tel: 243 932 / 234 700
Tel: /Fax studio 22 75 75
TELEVIZIONE LOKALE
TV ALBA
QNK
Tel: 234 142/43/44
TV ATN1
Rruga Punetoret e Rilindjes Nr.16
Tel: /Fax. 256 921/256 922
BBF
Blv. “Zhan D’Ark” nr.34
Tel: / Fax 258 027
TV CALVIN
Rr.Kavajës, P.3/9, ap.2
Tel: 247 664/256 929
Fax. 247 664
TV KOHA
Rr. “Sami Frashëri, pallatet e aviacionit, nr.4
Tel: Studio 235 591
Tel: 247 003
Tel: /fax 247 004
TV NESER
Rruga Tefta Tashko, nr.7
Tel: /Fax 240 655
TV NORBA
Rr. “Ismail Qemali”, mbi Bankën Amerikane, (kati VI)
norba@albaniaonline.net
Tel: 257 653
Tel: 257 654
Tel: /Fax studio 234 457
TV SHIJAK
Tel: /Fax Studio (Tirane) 247 135/36
Shijaktv01@albaniaonline.net
Shijaktv02@albaniaonline.net
TOP CHANEL
Tek Piramida
Tel: 247 492/99
Tel: 248 601
Fax. 247 493
VIZION +
Rruga Don Bosko Nr.5
Tel: 25 84 88
Tel: 25 84 91
Agjensi Udhëtimesh
Travelling Agencies

ALB-ATLAS
Agjensi udhëtimesh dhe shërbime turistike, bileta avioni në të gjitha destinacionet e botës, bileta trageti, akomodime në Shqipëri etj.
Travel and tourism agency. Offers air tickets for all destinations in the world, ferry tickets, accommodation in Albania etc.
Adresa.Rr.”Mine Peza”.
Tel:/Fax.22 44 46
Tel: 23 50 93

ALBES TURIST TRAVEL & TOURS AGENCY
Udhëtime turistike, bileta avioni, trageti, linja
kombëtare me autobuse, programe speciale për gjueti sportive, alpinizëm, organizim seminaresh, makina me qera, autobusë, mikrobusë.
Tourist trips, plane and ferry tickets, national bus lines, special programs for hunting, alpinism, seminars organization, cars for rent, buses, vans.
Adresa. Rr.”Urani Pano” nr.11
E-mail: albesturist@abissnet.com.al
Tel: 26 61 60
Cel. 0382137390

ALBTOURS “D”
Udhëtime turistike, hoteleri, bileta avioni dhe trageti.
Tourist trips, hotels booking, plane and ferry tickets.
E-Mail: albtoursbot@icc.al.eu.org
Adresa Kryesore: Rr. 4 Shkurti
(përballë Vodafone)
Tel: 25 33 43
Fax. 25 33 42
Adresa. Rr. “Mine Peza” Nr.102
(ish pasticeri Flora)
Tel: 23 57 20
Fax. 22 95 20
Adresa 2: Rr. 4 Shkurti
(përballë Vodafone)
Tel: 24 51 00

ARJON TRAVEL
Bileta për çdo destinacion. Akomodime në Shqipëri dhe jashtë saj. Ekskursione, konferenca, seminare.
Tickets for every destination. Accomodation in Albania and abroad. Trips, conferences & seminars.
Adresa. Rr. “Kont Urani”, 20
Tel:/Fax.23 24 67
Tel: 25 89 65

AR & LO
TRAVEL & TOURS INSURANCE
Bileta avioni me të gjitha destinacionet e Botës duke operuar me të gjitha linjat ajrore që veprojnë në Shqipëri. Bileta trageti, rezervime hotelesh kudo në Borë. Udhëtime turistike, sigurime të çdo lloji
Air tickets for every destination of the world opperating with all airlines in Albania. Ferry tickets , hotel’s booking all over the world. Tourist trips , insurance for everything.
Adresa. Rr. “Abdyl Frashëri”,
(pallati i ri De Rada)
E-mail: arlo@icc-al.org
Tel:/Fax. 25 79 03
Tel:/Fax. 23 80 18
Cel. 0382133864
BOSFOR TRAVEL
Agjensi udhëtimesh me destinacion vende të ndryshme të botës.Udhëtimet tuaja janë biznesi ynë.
Travel agency. Different world destinations. Your trips are our business.
Adresa. Rr.”Mine Peza”
E-mail: bosfortravel@hotmail.com
Tel: 22 64 94
Fax. 22 63 41
COLOMBO
Turizëm, Biletari, Rezervime Hotelesh. Udhëtime: Amerikë, Francë, Mali i Zi, Maqedoni, Turqi, Greqi, Kroaci. E specializuar në udhëtimet brenda vendit. Udhëtime me jashtë: Vlorë, Dhërmi, Himarë, Sarandë; Prenotime pushimesh 1-15 ditore në jug të Shqipërisë.
Tourism, Booking office, Hotel’s Booking. Travel to: America, France, Montenegro, Macedonia,Turkey, Greece, and Croatia. Specialized on native and abroad trips: Vlora, Dhermi,Himare, Saranda.Holiday booking 1-15 days on the south of Albania.
Adresa.Tiranë: Rr. “Pjetër Bogdani”
www.colomboalb.com.
E-mail:colombo@icc-al.org
Tel:/Fax: 25 37 70
Cel. 0382025837
Vlorë: Hotel “Sazani”
Tel:/Fax. 063 23 548
Tel:/Fax. 063 27 659

CONCORD
Udhëtime të ndryshme turistike në vende të ndryshme të botës.Bileta avioni dhe trageti, akomodime në Shqipëri dhe në botë etj.
Different tourist trips in different countries of the world. Air and ferry’s tickets, accommodation in Albania and in the world, etc.
Adresa. Rr.e Durrësit
(pranë ish pastiçeri”Flora”)
Web site:www.concord.com al
E-mail: concord@interalb.net
Tel: 23 90 03
Tel:/Fax.24 72 67
Cel. 0382142504

DARDANIA A.B.
TRAVEL & TOURS AG.
Bileta, rezervime hotelesh, shërbime transporti.
Tickets,hotel’s booking and transport services.
Adresa.Rr. “Mine Peza”
(ish pasticeri Flora)
E-mail: dardania@adanet.com.al
Tel:/Fax. 22 96 23

MARCO POLO TRAVEL
Bileta avioni në të gjitha destinacionet e botës. Bileta trageti, rezervime hotelesh.
Air tickets to all destination of world. Ferry tickets, hotels booking.
Adresa. Rr. “4 Shkurti”
(pallati i Vodafone)
Tel:/Fax. 25 32 28

MAGIC TOURS
Bileta avioni në të gjitha destinacionet e Botës, bileta trageti, akomodime hoteli, udhëtime turistike.
Air tickets to all destination of the world, ferry tickets,hotel’s accomodation, tourist trips.
Adresa. Blv. “Zogu I” nr.72.
Veve Business Centre
E-mail: magictours@albmail.com
Tel:/Fax. 228987

MAXIM’S
Udhëtime në të gjitha shtetet e botës, turne turistike në Francë, Belgjikë, Spanjë, udhëtime sportive dhe mjeksore, informacion dhe kontakte me biznesin francez.
Trips in all the countries of the world , tourist trips in France, Belgium, Spain
Sport and medical trips. Information and contact with bussines in France.
Adresa. Rr. “Ded Gjo Luli”
(mbrapa Muzeut Historik)
E-mail: gezuar1@libertysurf.fr
Tel: 25 38 53
Fax. 25 38 55
Paris: 00336 12 07 32 57

MERIDIANA
Bileta për të gjitha kompanitë ajrore në të gjitë botën mbi 1500 destinacione. Asistencë aeroportuale.
Tickets for all the airline companies, over 1500 destinations all over the World, airport assistance.
Adresa. Rr. “4 Shkurti”, P.7/1
E-mail: anialimehmeti@hotmail.com
Tel: 25 80 10 / 25 60 77
Fax. 25 80 11
Cel. 0382022637

UNION TRAVEL CO
Bileta avioni dhe trageti. Akomodime, udhëtime turistike, organizim konferencash, seminare, kokteje. Siguracione dhe transferta parash.
Plain and ferry tickets. Acomodations, tourist trips, organizations of conferences and seminars, cocktails, insurances, money transfers.
Adresa. Rr.”Mine Peza” nr.2
E-mail: utravel@adn.net.al
Tel:/Fax. 25 65 59
Tel: 25 65 58

VICTORY
Travel & Tours Service
Bileta avioni dhe trageti, shërbime hotelerie, shërbime transporti, shërbime udhëtimesh dhe turistike.
Plane and ferry tickets, hostelling services, transporting services, traveling and touristy services .
Adresa. Rr. “Mine Peza”, nr. 102.
(përballë Ambasadës së Vatikanit)
E-mail: victory@icc-al.eu.org
Tel: 25 10 00
Tel:/Fax. 23 35 19

WORLD TRAVEL –
AMERICAN EXPRESS
Akomodime në hotele, bileta, shkëmbim valute.
Hotels accommodation, tickets, currency exchange
Adresa. Rruga e Durrësit
E-mail: adarez@adanet.com.al dhe rezervim@adanet.com.al
Tel: 22 79 08
Tel: 23 34 50
Tel: 23 34 21
Fax. 23 25 89
Fax. 22 79 08
World Wide Travel & Tours
Udhëtime turistike, shitje biletash për në të gjitha vendet e botës, rezervime hotelesh, pritje në aeroporte, makina me qera.
Tourist trips , tickets booking for all places of the world. Airport services, cars to rent.
Adresa. Rruga e Dibrës,
(pranë INSIG)
Tel: /Fax. 22 89 31
Tel: 22 86 47


TE TJERA
Others

AMADEUS TRAVEL & TOURS
Adresa. Rr. “Pjetër Bogdani”, P.20/A, nr.10.
Tel:/Fax. 25 49 65
ADRIA
Adresa. Rr. “Mine Peza”, nr. 102.
E-mail: adriatour@operamail.com
Tel: 22 84 83
Tel: 23 49 14
Fax. 23 54 89
CLASIC TOURS PLUS
Adresa. Rruga e Durrësit.
Tel: 23 38 07
ALBANIA EXPRESS
Adresa. Rruga e Durrësit, nr.102
E-mail: aexpress@icc-al.org
Tel:/Fax. 228400
Tel:235220
ATHS - ALBANIA TRAVEL & HOSPITALITY SERVICE
Adresa. Rruga e Durrësit, Nr. 102
Tel: 24 09 55
Tel: 23 39 97
Fax. 23 39 13
ALBANIA TRAVEL & TOURS
Adresa. Rruga e Durrësit, nr. 102
Tel:23 29 83
Fax. 23 39 81
BLUE LINES
Adresa. Blv. “Zog I”, nr. 32.
(perballe Alpha Credit Bank)
Tel: 23 82 46
Cel. 0382232555
EDEN TRAVEL & TOUR
Adresa. Rr. “Sami Frashëri”,
(përballë Drejtorisë së Policisë)
Tel: 24 68 70
ELITOS
Agjensi udhëtimesh
Rruga e Durrësit
Tel: 23 80 29
EUROPA TRAVEL & TOURS
Adresa. Rr. “Mine Peza”
Tel:/Fax. 23 98 07
HOLIDAY TRAVEL
Adresa. Pallatet Shallvare, Sh.3, Kati I.
E-mail: holtrav@abissnet.com.al
Tel:/Fax. 23 38 43
Tel: 23 38 44
MAK OLIMPIC
Rr. Durrësit”, P.79
Tel: 23 95 40
Cel. 0382144344
OMEGA TRAVEL & TOURS
Adresa. Rr. “Mine Peza”, nr. 1/1
Tel: 22 88 04
PEGASUS TRAVEL AGENCY
Adresa. Rr. “Abdyl Frashëri” Pll. 16
Tel:25 19 57
RIGEL SHIPPING FORWARDING
Adresa. “Sheshi Skënderbej”,
Pallati i Kulturës
(ngjitur me Teatrin e Operas dhe Baletit)
Tel:/Fax. 23 27 75
Tel:/Fax. 23 27 76
Guvler ok
Rr. Sami Frashëri, P.20
Tel:/Fax. 25 95 62
SHQIPJA 2001
Adresa. Rr. “Mine Peza”.
Tel: 23 98 76

Agjensi Autobusash
Bus Agencies

DRITA
Agjensia siguron bileta avioni, trageti dhe autobusi si dhe organizon udhëtime turistike për grupe me autobus.
The Agency provides plane tickets, ferryboat tickets, bus tickets and organizes tourist travel for groups by bus.
Rr. “Dedë Gjo Luli”
Tel: 25 12 77
Fax. 576 63

KLID – BALLKAN- INTERBUS sh.p.k.
Çdo ditë ora 06.00 TIRANË-ATHINË. Çdo
ditë ora 06.00 TIRANË-SHKUP Çdo të shtunë dhe të dielë ora 10.00 TIRANË-STAMBOLL Turizëm në Greqi, Turqi, Mal të Zi, Maqedoni etj.
Every day at 6:00 TIRANE – ATHENS. Every day at 6:00 TIRANE – SCOPIE. Every saturday and sunday at 10:00 TIRANE – INSTANBUL. Tourism in Greece , Turkey , Montenegro , Macedonia etc.
Adresa: Rr. “Myslym Shyri” nr.25
Tel: 22 22 28
Tel: 23 54 40
Fax. 22 22 28

OSUMI TRAVEL
Udhëtime turistike me autobus brenda dhe jashtë Shqipërisë. Linjë Tiranë-Prishtinë-Tiranë. Guida në Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni etj.
Turist trips by bus inside and outside Albania. Regular bus line Tirana-Prishtine-Tirana. Turist guide in Kosovo, Montenegro, Macedonia etc.
Rr. “Bardhok Biba”, nr. 4.
(mbrapa Tirana International)
E-mail: osumi_travel@yahoo.com
Tel:/Fax. 25 54 91
Cel. 0382200653

VJOSA
Agjensia Vjosa T&T ofron transportin me autobus dhe guida turistike:
ROME-FIRENCE-VENEZIA-PARIS-NICE-MONTE CARLO-BARLECONE, TURQI
MALI i ZI, KROACI, GREQI, HUNGARI, ETJ.
Në çdo guidë, shoferët janë të pajisur me viza dhe janë të trajnuar nga guida dhe eksperienca të ndryshme ndërkombëtare.
Vjosa T&T offers trips by bus and tourist guide: Rome-Firenze-Venezia-Paris-Nice-Monte-Carlo-Barcelone-Montenegro-Greece-Hungary-Turkey etc.
In every trip the drivers are trained for tourist trips and have got experiences in different countries.
Adresa: Sheshi “Willson”, kati III
(tek “Sigma”), Tiranë.
E-mail: vjosashpk@yahoo.com
Tel:/Fax. 25 39 29
Cel. 0382022388
Cel. 0382302633

ALBANIA INTERLINES
Një nga kompanitë më të mëdha të autobusave që operojnë në Shqipëri.
Linja udhëtimi me autobus: Tiranë-Athinë-Tiranë. Shitje dhe dhënie me qera autobusësh.
One of the biggest bus company in Albania.
Travel bus lines: Tirana-Athens-Tirana. Buses for sale and rent.
Blv.”Zogu I”
Tel: 22 22 33 / 23 52 30
Tel: 35 56 01
Fax. 23 28 32
POLLOGU
Linjë e rregullt autobusash Tiranë-Tetovë. Shërbim me mikrobusa për çdo destinacion.
Regular bus line Tirana-Tetova. Van services for any destination.
Blv.”Zogu I”
(pranë stacionit të trenit)
Tel: 23 50 00
Cel. 0382041222

Kompani Ajrore
Air Companies

ADA AIR
Pas Stadiumit “Qemal Stafa”
Tel:25 61 11/12/13
Fax. 22 62 45
ADRIA AIRWAYS
Rr.”Mine Peza”
Tel: 22 84 83/37 18 77
ALBANIAN AIRLINES
Rr.”Mine Peza”
Tel: 23 51 62/23 51 38
ALITALIA
Rr. “4 Shkurti”
Tel: 23 00 23/25 70 62
AUSTRIAN AIRLINES
Hotel Rogner
Tel: 37 43 55/23 50 35
CROATIA AIRLINES
Rruga e Durrësit, nr.64
Tel: 22 96 81
MALEV
Rr. “Ded Gjo Luli” 168
Tel: 23 41 63
OLYMPIC AIRWAYS
Blv. “Zog I”, tek Veve Center
Tel: 22 89 60/1
SWISSAIR - CROSSAIR
Blv. “Dëshmorët e Kombit”,
Hotel Rogner
Tel: 23 50 28/23 20 11

TURKISH AIRLINES
Hotel Tirana
Tel: 23 41 85 ext.107
Tel: 24 09 64

Makina me qera
Cars for rent

ALBRENTCAR
MULTISERVIS AGJENSI
Makina me qera, X-Change, agjensi udhëtimi.
24 orë non stop.
Rr. “Sami Frashëri”,
(Pallatet Agimi).
Tel:/Fax. 22 81 66
Cel. 0382247721

HERTZ
Adresa: Tirana International Hotel, sheshi Skënderbej
E-mail: HERTZ @albaniaonline.net
Tel:/Fax. 23 51 09
EUROPCAR
Tashmë edhe në Shqipëri, shërbimi cilësor i një nga firmave më të njohura ndërkombëtare të dhënies së makinave me qera.
L. 61, Rruga e Durrësit
e-mail: Europcar@abissnet.com
Tel: 22 78 88
Tel: Fax. 24 6192
Cel. 0382039708

AVIS
Adresa: Rogner Europapark Hotel, Blv. “Dëshmorët e Kombit”
Tel: 23 50 11
Fax. 23 50 24
Cel. 0382023280

Hotele
Hotels

CHATEAU LINZA
I ndërtuar në malin e Dajtit, hoteli ju fton të largoheni nga zhurma e qytetit dhe të thithni ajrin e pastër të malit. 21 dhoma, 45 apartamente, pishinë, mikrobus, qendër sportive, fushë tenisi, restorant me kuzhinë ndërkombëtare. Organizohen seminare, dreka dhe darka pune, festa të ndryshme, dasma dhe mbrëmje për fëmijë.
We are inviting you to come away from the city smog and noise. Spend some time in the clean and beautiful nature of Dajti mountain.
21 rooms,45 apartments, swimming pool, mini-bus, sport center, tennis court, restaurant and international food. We organize seminars, business dinners, different parties, cocktails, wedding and children’s parties also. Qesarakë, Dajt.
Tel:/Fax. +355(0) 4 36 29 06
/ 36 29 13

DORO
Hotel me 3 yje. Dhomat me banjo, kondicioner, mini bar, TV satelit, telefon me dalje direkte, sallë mbledhjesh dhe parking gratis.
A three stars hotel! All rooms have bathroom, air conditioned, a mini bar, satellite TV, direct dial phone. Meeting rooms and free parking are available.
Rr. “Muhamet Gjollesha”
Tel: +355(0) 4 23 22 06 / 25 50 03
Fax. +355(0) 4 24 70 70

EUROPARK ARTUR
Shijoni mikpritjen shqiptare! Më mirë se kudo e gjeni tek Europark ARTUR. Ajër i kondicionuar, dhoma të pajisura me frigorifer, telefon me dalje direktet, TV me satelit, pishinë, restorant, dy bare, kuti sigurimi dhe parking.
Come and find the Albanian hospitality at Europark ARTUR. Air conditioned, mini- bar, satellite TV, direct- dial telephone, swimming pool, restaurant, two bars, security box and parking.
Mullet-Tiranë
E-mail: europarkartur@albaniaonline.net
Tel: /fax.+355 4 37 52 64
Tel: /fax.+355 4 37 46 18
Cel. 0382035070

COUNTRY REZIDENCE
I vendosur në një kodër, zhytur në gjelbërim dhe qetësi, Country Rezidence ju ofron komoditetin e shtëpisë tuaj, me apartamentet me ajër të kondicionuar. TV satelit, e-mail, radio-taxi, shërbime sekretarie dhe parking të sigurtë.
It is placed on the top of a beautiful hill surrounded with green and quiet nature. Country Residence offers the comfort of your own home, apartments with air conditioned, TV satellite-Mail,
Adresa: Sauk, Tiranë
E-mail: country@icc.al.org
Tel: +355(0) 4 35 45 06 /
Tel:/Fax. 35 46 85

FERRARI
Hotel me 3 yje.
A three stars hotel!
Rr. “Don Bosko”
Tel: +355(0)4 35 58 96
Cel. 0382181577

GRAND
Është një nga hotelet më të reja dhe më të mira. Dhomat janë të kompletuara me TV, telephone, gjenerator, pishinë dhe sauna.
Is one of the city’s newest hotel and one of the best. The rooms are fully furnished, TV, telephone, generator, swimming pool and sauna.
Rr. “Ismail Qemali”nr.11.
Tel:+355 4 24 79 96
Cel. 0382020107

KRUJA
Me vendndodhje në qendër të Tiranës, hotel “KRUJA” disponon bar, restorant, sallë konferencash, dhoma të kompletuara me të gjitha komoditetet, shërbim dhome i kulturuar etj.
Placed in Tirana’s centre. Hotel “Kruja” has got a bar, restaurant, conferences hall, furnished comfortable rooms and offers quality room service.
Adresa:Rr.”Mine Peza”,
(përballë rajonit të policisë nr.3)
Tel: +355(0) 4 23 81 06/ 23 81 08

MINIRI
Dhoma teke, dyshe, treshe, suite me të gjitha komoditetet. Shërbimi kryhet në shqip, anglisht, italisht, kroatisht. Çdo vit ulje mbi 10 për Krishtlindje dhe për Vitin e Ri. Klientët e Hotel “Minirit” përfitojnë 10 ulje në restorantin “Zagreb”. Organizohen festa familjare, takime pune, konferenca shtypi.
Single & double rooms, comfort suites. We also offer rooms for three people. we can serve you in Albanian, English, Italian, Swedish, Turkish, Croatian and Bulgarian. We also offer 30 discount during Christmas & New Year. The clients of the hotel have a 20 discount in the “Zagreb” restaurant and the “Vjosa” bar. We organize family parties, business appointments & press conferences.
Ndodhet në qendër të Tiranës,
(në sheshin Skënderbej)
Tel: +355(0) 4 23 09 30
Tel: +355(0) 4 23 30 97

MONDIAL
Hotel me 4 yje, nga më luksozët e Tiranës, me kushte bashkëkohore dhe arkitekturë neoklasike, 28 dhoma me ballkone, ajër i kondicionuar qendror, linjë telefoni me dalje direkte, TV, satelit, minibar. Salla mbledhjesh nga 35-130 persona, holli për koktej deri 250 persona, dy salla restoranti me kuzhinë italiane, bar, verandë, pishinë verore, parking. Pagesa edhe me Diners Club, Euro e Master Card, Visa, American Express.
4 star hotel, one of the most luxurious, modern and comfortable conditions , neoclassical architecture. 28 rooms with balconies, central air conditioner, direct-dial phone, satellite TV, mini bar. Meeting & conference room for 35-130 persons, cocktail hall for 250 persons, two restaurants, Italian food, bar veranda, summer swimming pool, and parking. We accept Diners Club International, Euro Card, Master Card, Visa & American Express.
Rr. “Muhamet Gjollesha”,
(pranë Rajonit të Policisë nr.2)
E-mail: hotelmondial@albmail.com
Tel: 355(0) 4 23 23 72
Tel: 25 81 21 / 25 81 22

PALMA
Ajo çka do te gjeni në Hotel PALMA do të jetë një ambjent i ngrohtë shtëpie (klasike dhe moderne) me një shërbim që të kujton thënien “casa dolce casa”
Palma hotel. What you will find in Palma hotel will be a warm home atmosphere(classic & modern) with a service that reminds the saying “Home sweet home”
Rr. “Sami Frashëri” nr.2
Tel: +355(0) 4 23 56 31/32
Fax: +355(0)4 23 49 65
PRESIDENT
Hotel i standartit të lartë. Dhoma teke, dyshe dhe matrimoniale, me ajër të kondicionuar, sistem alarmi, TV, telefon, internet, ku dominojnë punimet e drurit dhe objekte artizanale. I inkorporuar në hotel, restoranti i mirënjohur “Carlsberg”, Pub “Black Eagle”.
High standard hotel Single, double and matrimonial rooms, with air conditioned, alarm system, TV, phone, internet, furnished with artisan works on wood. The well known restaurant “Carlsberg” and “Black Eagle” Pub, are incorporated into this hotel.
Rr.”4 Shkurti”
E-mail: carlsberg@abissnet.com.al
Tel: +355(0) 4 25 95 74/5/6/7
Fax. +355(0) 4 24 68 52

ROGNER EUROPAPARK
Hotel Ndërkombëtar i Klasit të Parë. 137 dhoma dhe suita, restorant “Apollonia” me kuzhinë shqiptare, ndërkombëtare, austriake dhe italiane. Ambjente për konferenca dhe pritje, pishinë, fushë tenisi, parking të nëndheshëm. Pagesë kesh edhe me Credit Cards.
First class international new constructed Hotel opposite the Presidential Palace. 137 rooms and suites, “Apollonia” restaurant, traditional, international, Austrian and Italian food. Conferences and meeting rooms, swimming pool, tennis court & underground parking. Payment in Cash and in Credit Cards.
Blv. Dëshmorët e Kombit. Përballë presidencës
E-mail: info@tirana.rogner.com
Tel:+355(0) 4 23 50 35
Fax. +355(0) 4 23 50 50
TIRANA
Takimi juaj i parë me Tiranën. 149 dhoma dhe 12 suita, e pajisur me standarte bashkëkohore, ajër i kondicionuar, dalje direkte me telefon, minibar, TV me satelit dhe radio. Restoranti, dy bare dhe taraca, sallë konferencash dhe takimesh pune, të pajisura me telefon, fax, fotokopje, dyqane dhe agjensi udhëtimi, të gjitha në shërbim të klientëve.
Pagesë edhe me Credit Card.
Your first experience in Tirana. 149 rooms and 12 suites, modern and comfort environment, air conditioned, direct-dial phone, mini-bar, satellite TV& radio. Restaurant, two bars, terrace, conference & business rooms, with phone, fax, photocopying, shops, travel agency, all for the clients’ service. Payment in cash or in Credit Card. In the center of Tirana. Scanderbeg square.
Në qendër të Tiranës
Tel: +355(0) 4 23 41 85
Fax. +355(0) 4 23 41 88

VICTORIA
10 dhoma: 4 matrimoniale dhe 6 dyshe, minibar, ajër i kondicionuar, telefon, fax, e-mail, shërbim në dhomë, mëngjesi falas. Restorant me kuzhinë italiane, bar, parking.
10 rooms, 4 double rooms and 6 rooms with two single beds, mini-bar, air conditioning, telephone, fax, e-mail service, bar, parking, restaurant –Italian food. Room service, breakfast free.
Rruga e Dibrës, nr. 445, Tiranë
Tel: +355(0) 4 36 15 91


TE TJERA
Others

CALIFORNIA
Hotel-Bar-Restorant. 25 dhoma, ajer i kondicionuar, telefon, minibar. Restorant me kuzhine italiane dhe shqiptare. Parking i siguruar.
Rr. “Mihal Duri”, nr.2/1
Tel:/Fax. +355(0) 4 25 31 91
Tel:/Fax. +355(0) 4 25 31 92
Tel:/Fax. +355(0) 4 23 22 28
Akropoli
10 dhoma me telefon, Tv, minibar. Bar dhe restorant. Parking i siguruar.
Adresa: Rr. Durrësit
(pranë Doganës)
Tel:/Fax. +355(0) 4 35 61 21
Cel. 038 2034202
ARBANA
Rr.”Bajram Curri”
(ngjitur me Ministrinë e Shëndetësisë)
Tel: +355(0) 4 22 69 49
DAJTI
Blv.”Dëshmorët e Kombit”
Tel: +355(0) 4 22 78 60,
22 78 62, 23 33 26
Fax. +355(0) 4 23 20 12
DIPLOMAT
Rruga “Muhamet Gjollesha”
Këtë vit Hotel Diplomat rikthehet tërësisht i rikonstruktuar dhe i zgjeruar.
Tel: +355(0) 4 23 04 57
Tel:+355(0) 4 23 31 51
EUROPA
Rr.”Myslym Shyri”
Tel: +355(0) 4 22 74 03
FLAMENGO
Rr.”Zhan D’Ark”. Nr. 141
Tel: +355(0) 4 24 33 34
Fax. +355(0) 4 23 05 75
FSHATI TURISTIK PANORAMA
Dajt
Tel: +355(0) 4 36 31 24
FSHATI TURISTIK PARADISE
Dajt
Tel:/Fax. +355(0) 4 22 52 19
GLOBE
Rr. “Budi”, nr.95/1.
Tel:/Fax. +355(0) 4 23 09 70
GREEN
Vaqarr, buzë rrugës Tiranë-Durrës, (Plepa)
Tel: +355 (0) 4 35 28 39
HAXHIU
Rr. “Qemal Stafa”, nr.391
Tel: +355(0) 4 36 05 47
Tel: +355(0) 4 36 05 48
ILIRIA
Rruga e Elbasanit
(përballë Fakultetit Filologjik)
Tel: +355(0) 4 37 17 00
MADE IN ITALIA
Rruga Budi, nr. 61.
Tel: +355(0) 4 34 01 83
MOLLA
Hotel-Bar-Restorant
Rr. “Aleksandër Moisiu”,
(pranë Kinostudios)
Tel: +355(0) 4 37 56 66
NIRVANA
Adresa: Rruga e Kavajës,
(përballë Kishës Katolike)
PIK LOTI
Adresa: Rruga “Mihal Grameno”
50 m mbi Shkollën e Baletit.
Tel:/Fax. +355(0) 4 23 51 55
SCAVOLINI
Rr. “Tafaj”, nr.3, tek Selvia
Tel: +355(0) 4 25 15 43
Tel: +355(0) 4 25 15 39
STELA
Rruga e Dibrës,
(vetëm 200 m nga Sheshi Skënderbej)
Tel:/Fax: +355(0)4 23 55 67
Tel:/Fax: +355(0)4 22 15 47
VILA GOLDI
Rruga e Dibrës
Tel:/ Fax. +355(0) 4 23 37 33
Tel:+355(0)4 37 31 16
XHEJMS A.K.
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës,
(përballë Coca-Colës)
Tel: +355(0)4 36 37 07
Cel. 0382032019
[TOP]
</STYLE></SCRIPT> 1


Të Gjitha drejtat të Rezervuara © 2008 Nga
www.llapushniki.tk